Bota Sverige

Bota den svenska desinformationen kring Covid-19

Bota Sverige är en grupp hälso- och sjukvårdspersonal som verkar för folket.

Gruppen arbetar utan ekonomiska vinstintressen för befolkningens tillgång till en god hälso- och sjukvård.

Informera

Målet är att befolkningen får tillgång till vetenskapligt beprövade och patientsäkra behandlingsmetoder mot Covid-19.

Vaccinet

Mänskligheten är bevisligen utsatt för ett medicinskt experiment.

Publicerade brev

Finns tillängliga i två språk svenska och engelska.


Brevet är daterat den 1 juli men på grund av tekniska och logistiska svårigheter har brevet nått de flesta mottagare den 5-6 juli.

Newsvoice - Svenska läkare om Covid-19
Newsvoice - Swedish physicians for Covid Facts

Bota Sverige har skickat detta brev enligt nedanstående sändlista.

  • Sveriges 21 regioner. Ordinarie styrelseledamöter, verksamhetsrevisorer, regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer, smittskyddsläkare, vaccinsamordnare.
  • Privata vårdgivare - i begränsad omfattning då vi har haft svårt att få fram kontaktuppgifter
  • Läkemedelsverkets styrelse och ledning
  • Socialstyrelsens styrelse och ledning
  • Folkhälsomyndighetens ledning
  • Statens medicinsk-etiska råd, styrelse och sakkunniga
  • Etikprövningsmyndigheten, som hänvisar vidare till Överklagandenämnden för etikprövning
  • Regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström

Brevet har ställts personligen med namn, titel och organisation. Totalt har det skickats till 660 personer. För mottagare i offentlig organisation har Bota Sverige begärt att det ska diarieföras.

Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet har fått en kopia av brevet och ombetts inkomma med kommentarer.

Bota Sverige avser att göra en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Kort version

Svenska

English

Lång version

Svenska

Vilka vi är

...
Hanna Åsberg

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

...
Glenn Dormer

Leg. läkare

Information om Covid-19-injektionerna, Legitimerade läkare på Sverigeturné.

OBS! Plats kan komma att ändras med kort varsel. Vänligen håll utkik i våra kanaler i Telegram, MeWe eller WakeUpFriends för uppdateringar.

# Datum Plats Tid
1 4/9 Hemse, Storgatan 64 Kl. 10
2 4/9 Slite, Tullhagsplan 5 Kl. 14:00
3 5/9 Visby, Österväg 7 Kl. 13:30
4 7/9 Kalmar, Larmtorget Kl. 11:30
5 7/9 Växjö, utanför stadsbiblioteket Kl. 17:00
6 8/9 Halmstad, Norre Katts park, nära Norreport Kl. 11:00
7 8/9 Varberg, framför kyrkan, Varbergs torg Kl. 16:30
8 10/9 Hagfors, Hagfors torg Kl. 11:30
9 10/9 Karlstad, Soltorget Kl. 16:00
10 11/9 Karlskoga, Alfred Nobels torg Kl. 13:00

För mer frekventa uppdatering kring exakt plats följ oss på Telegram eller Mewe.