Bota Sverige befinner sig i en transformationsfas.

Jag kommer att ta en time-out för att fokusera 100 procent på min karriär och vidareutbildning. Resten av arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med att sätta nya mål och struktur för Bota Sveriges fortsatta arbete.
Jag/vi tackar för visat intresse under 2021 och önskar er ett fortsatt gott 2022!

Med vänliga hälsningar
Hanna Åsberg Leg. läkare, specialist i allmänmedicin.

Bota den svenska desinformationen kring Covid-19

Bota Sverige är en grupp hälso- och sjukvårdspersonal som verkar för folket.

Gruppen arbetar utan ekonomiska vinstintressen för befolkningens tillgång till en god hälso- och sjukvård.

Informera

Målet är att befolkningen får tillgång till vetenskapligt beprövade och patientsäkra behandlingsmetoder mot Covid-19.


Vaccinet

Mänskligheten är bevisligen utsatt för ett medicinskt experiment.

Newsvoice – Svenska läkare om Covid-19
Newsvoice – Swedish physicians for Covid Facts

Icon image

Publicerade brev

Finns tillgängliga i två språk svenska och engelska.

Brevet är daterat den 1 juli men på grund av tekniska och logistiska svårigheter har brevet nått de flesta mottagare den 5-6 juli.

Bota Sverige har skickat detta brev enligt nedanstående sändlista.

  • Sveriges 21 regioner. Ordinarie styrelseledamöter, verksamhetsrevisorer, regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer, smittskyddsläkare, vaccinsamordnare.
  • Privata vårdgivare – i begränsad omfattning då vi har haft svårt att få fram kontaktuppgifter
  • Läkemedelsverkets styrelse och ledning
  • Socialstyrelsens styrelse och ledning
  • Folkhälsomyndighetens ledning
  • Statens medicinsk-etiska råd, styrelse och sakkunniga
  • Etikprövningsmyndigheten, som hänvisar vidare till Överklagandenämnden för etikprövning
  • Regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström

Brevet har ställts personligen med namn, titel och organisation. Totalt har det skickats till 660 personer. För mottagare i offentlig organisation har Bota Sverige begärt att det ska diarieföras.

Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet har fått en kopia av brevet och ombetts inkomma med kommentarer.

Bota Sverige avser att göra en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Kort version

Svenska

English

Lång version

Svenska

Presskonferens utanför Folkhälsomyndigheten i Solna den 23 juni 2021

Hanna Åsberg
Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

 

Glenn Dormer
Leg. läkare​